Thơ trẻ mẫu giáo

Dậy đi con, chim hót báo thức rồi
Cha lay gọi mà cứ thương cái ngủ
Một ngày mới đón con ngoài khung cửa
Đừng trễ nào, ngày mới sẽ đi qua...

Lời ru hằng đêm thấm ngọt giấc mơ
Con mở tiếp mỗi khi mặt trời mọc
Cái ngủ ngoan nồng chưa nhớ được
Đường đến trường lời ru sẽ theo con.

Mai sau, mai sau, khi con lớn lên
Ngày mới cùng lời ru lại chờ con trước cửa
Nếu mẹ cha không còn bên con nữa
Con chớ đánh rơi tiếng chim gọi mặt trời!

Dậy đi nào cái ngủ ngoan ơi...
Ban mai của cha, ban mai của mẹ
Cặp sách mới, tới trường nhiều lối rẽ
Đừng chậm giờ, đừng vấp ngã nghe con!....

Lê Cảnh Nhạc.