Đoàn thể‎ > ‎

Chi bộ Đảng

Chi bộ nhà trường trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 12 Đảng viên được thành lập từ ngày 15 tháng 10 năm 2008

Nhà trường luôn thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những quy định của ngành. Tham gia tốt các cuộc vận động do trung ương và ngành phát động, hoàn thành kế hoạch năm học, nâng cao chất lượng chăm sóc GD trẻ, tỉ lệ suy dinh dưỡng giảm còn dứơi 4,6%, huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp đạt chỉ tiêu, chất lượng GD ngày càng có hiệu quả hơn.

Tổ chức chi bộ nhà trường là hạt nhân chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch của từng năm học, tất cả Đảng viên luôn gương mẫu hoàn thành nhiệm vụ được giao.