HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM 2015 - 2016

 

Những cuộc hội họp thường xuyên giữa giáo viên và phụ huynh là một trong những việc giúp con em học hành tấn tới. Một buổi họp phụ huynh tốt đẹp luôn luôn là một cơ hội thông tin đầy đủ, bổ ích, thoải mái giữa hai thành phần đóng vai trò giáo dục con em. Đây là một cơ hội để hai bên biết nhau và cùng hoạt động vì một mục đích chung là con của phụ huynh và học sinh của cô thầy.

 


          Để tăng thêm mối liên hệ giữa gia đình học sinh và nhà trường nhằm thảo luận, lấy ý kiến, tìm ra các giải pháp phối hợp, nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện đối với học sinh. Sáng ngày 04/10, Ban giám hiệu nhà trường và Ban đại diện hội PHHS Trường Mầm non Ninh Giang tiến hành họp phụ huỳnh học sinh đầu năm, năm học 2015 – 2016 để thông qua kế hoạch năm học và các khoản thu đầu năm của trường. Tham dự hội nghị PHHS có ông Nguyễn Trọng Lân, Trưởng ban đại diện PHHS, phía nhà trường có Bà Trương Thị Phượng – Hiệu trưởng trường mầm non Ninh Giang cùng các bậc PHHS 8 lớp cũng về tham dự. 

CHÚC MỪNG
SINH NHẬT CÁC BÉ 
THÁNG 10/2014