Liên hệ

Mọi ý kiến đóng góp của quý Phụ huynh và giáo viên
 
Xin liên hệ:  * Email       : mnngiang.nh@khanhhoa.edu.vn
                  * Điện thoại: 058.3632126
 
Đường dây nóng:

 CHỨC VỤ
 HỌ TÊN
 SỐ ĐIỆN THOẠI
 Email
 Hiệu trưởng - Chủ nhiệm
Trương Thị Phượng
01229465944
 ttphuong.mgngiang.nh@khanhhoa.edu.vn
Chủ tịch Công đoànNguyễn Thị Kim Phụng
0976931322 ntkphung.mgngiang.nh@khanhhoa.edu.vn
 Admin
 Nguyễn Văn Tâm0988.371842
 nvtam.c1nan.nh@khanhhoa.edu.vn