Chuyên môn‎ > ‎

Kế hoạch công tác

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2013-2014

Thời gian

Nội dung công việc

 

Tháng 9.2013

- Chuẩn bị điều kiện cho năm học mới và tổ chức“Ngày hội đến trường của bé”; “Vui hội trung thu”cho các cháu .

- Tổng hợp báo cáo số liệu đầu năm và PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.

- Lập kế hoạch xây dựng chiến lược trường mầm non năm 2013-2018 và phương hướng 2018-2023;

- Tham gia tập huấn CBQL về sử dụng phần mềm trong kiểm định chất lượng trường mầm non

- Thực hiện kế hoạch công tác phòng chống bệnh “Đau mắt đỏ, Sốt xuất huyết” cho trẻ .

- Họp PHHS đầu năm.

- Cân đo-KSK học sinh toàn trường lần 1 .

- Bồi dưỡng chuyên đề “Xây dựng mục tiêu, nội dung

  giáo dục năm học”; Xây dựng bộ công cụ chuẩn 5 tuổi.

- Triển khai học tập Luật Công đoàn 

 

Tháng 10.2013

- Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ  năm học 2013-2014

- Tổ chức Hội nghị Cán bộ CC- VC đầu năm .

- Tham gia cuộc thi “ Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non”

- Khám sức khỏe cháu định kỳ lần 1

- Bồi dưỡng chuyên đề “Xây dựng nội dung theo các chỉ sổ chuẩn 5 tuổi, tổ chức dạy tốt chuyên đề lĩnh vực phát triển nhận thức.

- Kiểm tra chuyên đề dạy học , kiểm tra VSATTP bếp ăn, vệ sinh phòng dịch bệnh TCM, sốt xuất huyết.

- Kiểm tra nội dung báo cáo TĐG KĐCLGD trường MN

- Tham mưu PGD kế hoạch mua sắm tài sản bàn ghế hội họp, lắp mái ton.

 

Tháng 11.2013

- Tổ chức ngày 20/11 với chủ đề “Cô giáo mẹ hiền”

- Tham gia Hội thi “Bé với ATGT” cấp Tỉnh theo cụm.

- Làm hồ sơ đăng ký thi đua đầu năm, hồ sơ trường học văn hóa, hồ sơ phổ cập trẻ 5 tuổi;

- Tổng hợp bổ sung hồ sơ PCGDMN cho trẻ 5 tuổi-2013

- Tổ chức chuyên đề “Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.

- Kiểm tra giáo viên:  toàn diện: 02 GV, chuyên đề : 02; Kiểm tra VSATTP bếp ăn, thu chi quản lý tài chính

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm  Hà - Giang-Lộc

 

Tháng 12.2013

- Tổ chức ngày 22/12 với chủ đề “Em yêu chú bộ đội”

- Tổ chức chuyên đề làm đồ dùng dạy học và đồ chơi tự tạo

- Tổ chức thi GV dạy giỏi và CD  giỏi cấp trường

- Tổ chức cân đo theo dõi BĐTT trẻ toàn trường lần 2

 - Kiểm tra giáo viên:  toàn diện : 01;ch.đề : 02

  -Khảo sát chất lượng học sinh.

- Tổ chức sơ đánh giá kết quả thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

- Tổng hợp báo cáo số liệu thống kê  học kỳ 1

- Bồi dưỡng chuyên đề “Bé với các sự kiện”, ‘Cách đánh giá trẻ theo chuẩn 5 tuổi”

- Tổ chức sinh hoạt CM cụm, thao giảng các hoạt động tốt qua hội thi 

 

Tháng 01&02.2014

- Báo cáo sơ kết học kì I

- Kiểm tra giáo viên:toàn diện:02,chuyênđề +VSATTP

- Tổ chức chuyên đề “ Xây dựng, tổ chức hoạt động nhóm  hoạt động tạo hình”

- Viết SKKN dự thi cấp trường .

- Tham gia đêm diễn văn nghệ Mừng đảng mừng

   xuân-UB phường tổ chức .

 

Tháng 03.2014

- Tổ chức Ngày hội múa hát mừng xuân;

- Tổ chức chuyên đề lĩnh vực phát triển nhận thức;

- Kiểm tra sổ sách giáo viên;

- tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn;

- Tham gia thi giáo viên giỏi cấp thị xã.

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên;

- kiểm ta chuyên đề 2 GV;

- Hoàn thành các báo cáo trong tháng 02.2012;

 

Tháng 3.2012

Tổ chức “Ngày hội của Bà, của Mẹkỷ niệm 8/3

- Phối hợp tổ chức cân đo lần 3, KSK lần 2 các cháu.

- Kiểm tra giáo viên: toàn diện 01,  chuyên dề :03,

- Giám định Sáng kiến kinh nghiệm cấp trường

- Tổ chức chuyên đề “Xây dựng, tổ chức hoạt động nhóm hoạt động LQVT, PKKH

- Tự kiểm tra chuẩn PCGDMN;  Tiếp đoàn kiểm tra thực hiện CTGDMN và sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

 

Tháng 4.2014

- Bồi dưỡng chuyên đề  “Giáo dục môi trường trong trường MN”, “Rèn kỹ năng sống cho trẻ”

- Kiểm tra: Toàn diện:01; chuyên đề: 02

- Tổ chức hội thi “Bé khỏe-Bé ngoan” “Bé 5 tuổi đi tham quan di tích lịch sử

 - Khảo sát học sinh cuối năm; Kiểm tra TĐ cuối năm.

- Đón đoàn kiểm tra PCGDMN cho trẻ 5 tuổi

- Dự HN sơ kết 1 năm sử dụng bộ chuẩn trẻ em 5 tuổi

- Tổng hợp thống kê báo cáo số liệu

 

Tháng 5.2014

- Tổ chức “Mừng sinh nhật Bác”; “Tổng kết năm học”

- Tổ chức khảo sát trẻ 5 tuổi

- Lập các loại báo cáo gởi các cấp.

- Kiểm kê tài sản; Họp hội đồng, họp xét thi đua

- Lập hồ sơ thi đua, đề nghị khen thưởng.

- Quyết toán thu chi năm học 2013-2014

- Lên kế hoạch công tác bán trú hè 2014

 

Tháng 6, 7, 8.2014

- Điều tra trẻ 0-5 tuổi/ phường.

- Theo dõi hoạt động bán trú hè

- Tiếp đoàn kiểm tra PCGDMN cho trẻ 5 tuổi

- Lập các kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất và mua sắm đồ dùng cho năm học tới

- Chuẩn bị điều kiện cho năm học mới .

- Dự các lớp bồi dưỡng hè

- Làm ĐDDH và đồ chơi chuẩn bị năm học mới

- Kiểm tra tình hình chuẩn bị năm học ở các lớp.