Chuyên môn‎ > ‎

Kế hoạch công tác

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2014-2015

Thời gian

Nội dung công việc

 

Tháng 9.2014

- Tổ chức “Ngày hội đến trường của Bé” và “Vui Tết Trung thu năm 2013” cho các cháu;

- Dự Hội nghị hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2014-2015;

- Bổ sung hoàn chỉnh KHGD năm học cho 3 độ tuổi;

- Cân đo- KSK các cháu đầu năm;

- Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên;

- Lập và nộp các mẫu báo cáo, số liệu thống kê đầu năm

- Bồi dưỡng chuyên đề “Xây dựng mục tiêu, nội dung giáo dục năm học”; Xây dựng bộ công cụ chuẩn 5 tuổi;

- Kiểm tra đề nghị cấp phép NTGĐ Hoa sứ;

- Triển khai học tập thông tư 01 thể thức trình bày văn bản;

- Tham mưu PGD kế hoạch nhận phục vụ - bảo vệ;       

- Nắm tình hình hoạt động của các lớp.

 

Tháng 10.2014

- Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ  năm học 2014-2015;

- Họp PHHS đầu năm;

- Tổ chức Hội nghị Cán bộ CC- VC đầu năm;

- Khám sức khỏe cháu định kỳ lần 1;

- Bồi dưỡng chuyên đề “lĩnh vực phát triển thể chất”;

- Kiểm tra chuyên đề dạy học 02 GV , kiểm tra VSATTP bếp ăn, vệ sinh phòng dịch bệnh TCM;

- Tiêm phòng sởi – rubella cho trẻ;

- Kiểm tra nội dung báo cáo TĐG KĐCLGD trường MN.

 

Tháng 11.2014

- Tổ chức ngày 20/11 với chủ đề “Cô giáo mẹ hiền”;

- Tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp trường, CD  giỏi cấp trường;

- Làm hồ sơ đăng ký thi đua đầu năm, hồ sơ trường học văn hóa, hồ sơ phổ cập trẻ 5 tuổi;

- Tổng hợp bổ sung hồ sơ PCGDMN cho trẻ 5 tuổi-2014;

- Tổ chức chuyên đề lĩnh vực “Phát triển ngôn ngữ”;

- Kiểm tra giáo viên: toàn diện: 02 GV, chuyên đề : 02; Kiểm tra VSATTP bếp ăn, thu chi quản lý tài chính;

- Kiểm tra tổ chức bữa ăn, giấc ngủ 4 lớp.

 

Tháng 12.2014

- Tổ chức ngày 22/12 với chủ đề “Em yêu chú bộ đội”;

- Tổ chức chuyên đề HĐNT;

- Tổ chức cân đo theo dõi BĐTT trẻ toàn trường lần 2;

- Kiểm tra giáo viên: toàn diện: 01; chủ đề: 02;

- Khảo sát chất lượng học sinh học kỳ I;

- Tổ chức sơ đánh giá kết quả thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi;

- Tổng hợp báo cáo số liệu thống kê  học kỳ 1;

- Bồi dưỡng chuyên đề “Bé với các sự kiện”, ‘Cách đánh giá trẻ theo chuẩn 5 tuổi”;

- Tổ chức sinh hoạt CM thao giảng các hoạt động tốt qua hội thi.      

 

Tháng 01&02.2015

- Báo cáo sơ kết học kì I;

- Kiểm tra giáo viên:toàn diện:02,chuyênđề +VSATTP;

- Tổ chức chuyên đề “ Xây dựng, tổ chức hoạt động góc”;

- Viết SKKN dự thi cấp trường;

- Tham gia đêm diễn văn nghệ Mừng đảng mừng xuân-UB phường tổ chức;

- Tổ chức hội thi “Bé khỏe, bé nhanh trí” cấp trường;

- Tham gia hội thi “Bé khỏe, bé nhanh trí” cấp thị xã.

 

Tháng 03.2015

- Tổ chức “Ngày hội của Bà, của Mẹkỷ niệm 8/3;

- Phối hợp tổ chức cân đo lần 3, KSK lần 2 các cháu;

- Kiểm tra giáo viên: toàn diện 01GV, chuyên dề : 03GV;

- Giám định Sáng kiến kinh nghiệm cấp trường;

- Tổ chức chuyên đề “Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội”;

- Tự kiểm tra chuẩn PCGDMN; Tiếp đoàn kiểm tra thực hiện CTGDMN và sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

 

Tháng 4.2015

- Bồi dưỡng chuyên đề  “Rèn kỹ năng sống cho trẻ”;

- Kiểm tra: Toàn diện:01; chuyên đề: 02;

-
Tổ chức hội thi “Bé khỏe-Bé ngoan” “Bé 5 tuổi đi tham quan di tích lịch sử;

- Khảo sát học sinh cuối năm; Kiểm tra TĐ cuối năm;

- Đón đoàn kiểm tra PCGDMN cho trẻ 5 tuổi;

- Tổng hợp thống kê báo cáo số liệu.  

 

Tháng 5.2015

- Tổ chức “Mừng sinh nhật Bác”; “Tổng kết năm học”;

- Tổ chức khảo sát trẻ 5 tuổi;

- Lập các loại báo cáo gởi các cấp;

- Kiểm kê tài sản; Họp hội đồng, họp xét thi đua;

- Lập hồ sơ thi đua, đề nghị khen thưởng;

- Quyết toán thu chi năm học 2014-2015

- Lên kế hoạch công tác bán trú hè 2015.

 

Tháng 6, 7, 8.2015

- Điều tra trẻ 0-5 tuổi/ phường;

- Theo dõi hoạt động bán trú hè;

- Tiếp đoàn kiểm tra PCGDMN cho trẻ 5 tuổi;

- Lập các kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất và mua sắm đồ dùng cho năm học tới;

- Chuẩn bị điều kiện cho năm học mới;

- Dự các lớp bồi dưỡng hè;

- Làm ĐDDH và đồ chơi chuẩn bị năm học mới

- Kiểm tra tình hình chuẩn bị năm học ở các lớp.