Số lượt truy cập

Chuyên môn‎ > ‎

Kế hoạch công tác

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2011-2012

Thời gian

Nội dung công việc

 

Tháng 9.2011

- Chuẩn bị các điều kiện để bước vào năm học 2011-2012;

- Tổ chức Ngày hội bé đến trường, Vui hội trăng rằm;

- Báo cáo tình hình sau khai giảng năm học mới;

- Tổ chức cân đo cháu lần 1;

- Tổ chức ban giám hiệu, giáo viên và cấp dưỡng khám sức khỏe định kỳ;

- Tổ chức họp cha mẹ trẻ lần 1;

- Phân phối đồ dùng, đồ chơi về cho các lớp và các bộ phận;

- Triển khai thực hiện tháng an toàn giao thông;

- Tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2010-2011 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011-2012;

- Chỉ đạo giáo viên việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

- Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Sở Giáo dục – Đào tạo tổ chức;

- Tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý do Sở giáo dục tổ chức

- Hoàn thành hồ sơ chuyển đổi từ trường mầm non dân lập sang trường mầm non công lập;

- Hoàn thành các báo cáo trong tháng 9.2011;

- Kiểm tra tài sản đầu năm học;

- Tổ chức hợp đồng giáo viên, nhân viên.

- Kiểm tra trang trí, sắp xếp lớp, dự giờ đột xuất.

 

Tháng 10.2011

- Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011-2012;

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học;

- Tổ chức Đại hội Công đoàn;

- Tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức;

- Tham gia hội thi “ Trường em xanh – sạch – đẹp”

- Đăng ký thi đầu năm học: 2011-2012;

- khám sức khỏe cháu lần 1;

- Tổ chức chuyên đề” giáo dục kỹ năng sống”; hướng dẫn xây dựng mục tiêu, nội dung giáo dục;

- Kiểm tra chuyên đề lồng ghép giáo dục môi trường;

- Kiểm tra toàn diện 01 giáo viên.

- Dự Hội nghị về công tác thanh tra năm học 2011-2012;

- Duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011-2012 của các tổ, lớp và các bộ phận;

- Kiểm tra sổ sách giáo viên, nhân viên;

- Dự giờ đột xuất, dự giờ dạy tốt, nấu buổi ăn tốt;

- Tổ chức chuyên đề lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

- Cử1 cán bộ y tế tham gia lớp tập huấn kiến thức y tế học đường;

- Tham dự chuyên đề do phòng Giáo dục – Đào tạo tổ chức;

- Tham dự Hội nghị triển khai đánh gía chuẩn hiệu trưởng mầm non và đánh giá chuẩn trẻ 5 tuổi;

- Hoàn thành các báo cáo trong tháng 10.2011;

- Kiểm tra tài chánh, sổ sách kế toán.

 

Tháng 11.2011

- Tổ chức kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 và ngày hội “Cô giáo là mẹ hiền”

- tổ chức chuyên đề giáo dục bảo vệ môi trường; Xây dựng giáo án điện tử;

- Kiểm tra chuyên đề 1 giáo viên;

- Kiểm tra toàn diện: 02 giáo viên;

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm;

- Kiểm tra thu – chi bán trú;

- Dự giờ đột xuất, dự giờ dạy tốt, nấu buổi ăn tốt;

- Tham gia tập huấn công tác kiểm định chất lượng trường mầm non;

- Tham gia chuyên đề: Đổi mới hình thức tổ chức bữa ăn cho trẻ do PGD tổ chức;

 

Tháng 12.2011

- Tổ chức ngày hội Em yêu chú bộ đội;

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên;

- các lớp tổ chức sinh hoạt 22-12 với chủ đề “ Em yêu chú bộ đội”

- Tổ chức hội thi giáo viên giỏi – Cấp dưỡng giỏi cấp trường;

- Tổ chức chuyên đề tổ chức hoạt động nhóm;

- Cân đo theo dõi biểu đồ lần 2;

- Kiểm tra chuyên đề 2 giáo viên;

- tổ chức sơ đánh giá kết quả xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Trường học văn hóa”

- Hoàn chỉnh hồ sơ Phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi;

- Quyết toán học phí học kì I ;

- Hoàn thành các báo cáo trong tháng 12.2011;

- Dự hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện “ Chương trình PCGDMN cho trẻ 5 tuổi”.

 

Tháng 01.2012

- Sinh hoạt cụm thi đua chuyên môn;

- kiểm tra bếp ăn;

- Báo cáo và tổ chức Sơ kết học kỳ I;

- Kiểm tra chuyên đề phát triển tình cảm xã hội, kỷ năng xã hội;

- Kiểm tra toàn diện 1 GV;

- Dự giờ đột xuất;

- Tổ chức chuyên đề Lĩnh vực phát triển nhận thức;

- Tham gia thi đồ dùng dạy học cấp Thị xã;

- Kiểm HSSS của học sinh và giáo viên;

- Tham dự Sơ kết học kỳ I do phòng GD-ĐT tổ chức;

- Hoàn thành các báo cáo trong tháng 01.2012;

- Tổ chức tiệc bup phê cho 02 lớp lớn.

 

Tháng 02.2012

- Tổ chức Ngày hội múa hát mừng xuân;

- Tổ chức chuyên đề lĩnh vực phát triển nhận thức;

- Kiểm tra sổ sách giáo viên;

- tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn;

- Tham gia thi giáo viên giỏi cấp thị xã.

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên;

- kiểm ta chuyên đề 2 GV;

- Hoàn thành các báo cáo trong tháng 02.2012;

 

Tháng 3.2012

- Tổ chức sinh hoạt ngày 8/3;

- Tổ chức cân đo lần 3 và khám sức khỏe lần 2 cho cháu;

- Tổ chức chuyên đề Giáo dục thể chất;

- Giám định sang kiến kinh nghiệm;

- Sinh hoạt chuyên môn rút kinh nghiệm “ Xây dựng mục tiêu, nội dung giáo dục”

- Kiểm tra chuyên đề 2 giáo viên;

- Hoàn thành các báo cáo trong tháng 3.2012;

-Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã;

 

Tháng 4.2012

- Khảo sát chất lượng cháu cuối năm;

- Kiểm tra tư thục;

- Tổ chức chuyên đề Làm quen với toán;

- Kiểm tra thi đua cuối năm;

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên, cháu;

- Kiểm tra tài chính;

- Hoàn thành hồ sơ đánh giá chuẩn hiệu trưởng và chuẩn giáo viên mầm non;

- Hoàn thành hồ sơ phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi;

- Thực hiện hồ sơ quy hoạch cán bộ;

- Hoàn thành các báo cáo trong tháng 4.2012;

- Thi Bé khỏe bé ngoan và bé với làn điệu dân ca, bé với trò chơi dân gian.

 

Tháng 5.2012

- Sinh hoạt cụm thi đua chuyên môn;

- Đánh giá công tác thi đua năm học;

- Họp cha mẹ học sinh cuối năm;

- Tổ chức tổng kết các hội thi, phát thưởng cháu ngoan cuối năm và lễ ra trường cho các cháu 5 tuổi;

- Hoàn thành hồ sơ thi đua;

- Sơ kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện chuyên đề;

- Rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

- Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ trường học;

- Hoàn thành các báo cáo trong tháng 5.2012;

- Kiểm tra tài chánh, tài sản cuối năm học.

 

Tháng 6.2012

- Hoàn chỉnh hồ sơ thi đua;

- Rà soát lên kế hoạch tu sửa, mua sắm cho năm học mới.

Tháng 7.2012

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

 

Tháng 8.2012

- Tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn;

- Thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2012-2013;

- Hoàn thành các báo cáo trong tháng 8.2012;

- Làm đồ dùng, đồ chơi cho năm học mới