HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

- Thực hiện kế hoạch năm học 2011 – 2012 vào tháng 12/2011 trường đã tổ chức hội thi giáo viên giỏi từ ngày 12/12/2011 đến hết ngày 13/12/2011 có 10 giáo viên tham gia dự thi.

       * Kết quả:       Giỏi: 07/10GV – 70%

                               Khá: 03/10GV – 30%