HỘI THI TIẾNG HÁT DÂN CA VÀ TRÒ CHƠI DÂN GIAN

       - Tháng 5/2012 trường tổ chức hội thi “ Bé với tiếng hát dân ca và trò chơi dân gian”.

1.     Đối tượng dự thi: Tất cả cháu 8 lớp

2.     Nội dung thi:

-         Trò chơi dân gian:

+   Bé: Bò trong đường hẹp – chui qua cổng

           Chọn quả ngoài Vitamin A.

+   Nhỡ: Trò chơi kẹp bóng:

         +       Lớn: Bật liên tục vào 5 vòng – chui qua cổng chọn quả giàu Vitamin A

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CUỘC THI